కార్టూనాట

అనన్య

ఇది నాల్గో తరగతి అనన్య తయారు చేసిన కార్టూన్. మీ పిల్లలు గీ(రా)సిన కార్టూన్లకు రస్తా ఆహ్వానం. కాస్త థీమాటిక్ గా వుండి, ఐడియా పిల్లలదే అయితే, తెలుగు ఇంగ్లీషు యే భాషలో రాసినా పరవాలేదు. దాదాపు మన ఇళ్ళన్నిటిలో ఇవాళ ‘వ్యవహార’ భాషే, దీన్ని దాచుకోనక్కర్లేదు. సో, గో  అహెడ్ 🙂

రస్తా

2 comments


Type Comments in Indian languages (Press Ctrl+g to toggle between English and Telugu OR just Click on the letter)

  • ఒక్క కార్టూన్స్ మాత్రమే పంపాలా లేక పిల్లలు వేసిన బొమ్మలు కూడా పంపా వచ్చా?

    • ఏవంటే అవి వొద్దు. కార్టూన్స్ మాత్రమే, మీకు తమాషా అనిపించే మీ నుంచి ఒక ముద్దు కొట్టెసినవే పంపండి. థాంక్యూ

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.