రచయితలకు సూచనలు

1. అందరూ దయచేసి యునికోడ్ లో టైప్ చేసిన రచనలనే పంపించండి. మీ రచన అచ్చు తప్పులను మీరే మరో సారి చూసుకోండి. మీ రచనకు బాగుంటాయని మీకనిపించే పిక్చర్లు, ఫోటోలు ఏవైనా వుంటే తప్పక పంపండి.

2. మొదటి సారి మీ రచన పంపిస్తున్నట్లయితే, లేదా అంతకు ముందు పంపకపోయి వుంటే రచనతో పాటు మీ బయోడేటా, మీ చిన్న ఫోటో పంపండి. ‘బయో’ అనగా మీరు ఏయే పుస్తకాలు చదివారు, ఎలాంటి ఆశయాలు, అభిరుచులు కలిగి వున్నారని కాదు. ఎక్కడ పుట్టి పెరిగారు, ఎక్కడ వుంటున్నారు, ఏమేమి చేస్తున్నారు, ఏమేమి ప్రచురించారు అనే వివరాలు.

3. ‘రస్తా’ మాస పత్రికగా వున్నంత కాలం… తరువాతి నెల పత్రిక కోసం ‘ఈ’ నెల 20 లోగా మీ రచనలు పంపండి.

4. రచనల్లో గాని, కామెంట్లలో గాని… అబ్యూజివ్ పదాలు వొద్దు. వాటికి సాహిత్య ఔచిత్యం వుందనిపిస్తే తప్ప. అలాంటి ఔచిత్యం వున్నదీ లేనిదీ.. అంతిమ నిర్ణయం ‘రస్తా’ సంపాదకులదే. వాదోపవాదాలకు తావూ లేదు, టైమూ లేదు.

5. ‘రస్తా’ మెరుగుదల కోసం మీరు చేసే ప్రతి సూచనకూ వినమ్రమైన ఆహ్వానాలు.

6. మీ రచనలు పంపడానికి మా ఐడి: <rastha.hrk@gmail.com>

హెచ్చార్కె తో మాట్లాడాలంటే… అమెరికా నంబరు 6096472863.

ఈ ప్రకటన ఒక ‘కేటగరీ’గా ఎప్పుడూ వుంటుంది. ఎప్పుడు అవసరమైనా. పైన ‘రచయితలకు సూచనలు’ అనే కేటగరీ మీద క్లిక్కండి.

రస్తా

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.