ఇక ముందు రస్తా పక్ష పత్రిక

1. ‘రస్తా’ ఇక ముందు పక్ష పత్రికగా వెలువడుతుంది.

2. రచనలను, ఫోటోలను దయ యుంచి నా పర్సనల్ ఐడీకి పంపకండి. <rastha.hrk@gmail.com> కే పంపండి.

3. వాటిని యునికోడ్ లో టైపు చేసి మాత్రమే పంపండి.

 

రస్తా

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.