నా కవిత

అల్లరి మాని
బుద్ధి గా అఆ లు
వ్రాసుకున్నా

దేముడు మాస్టారికి
నా కవిత చూపించా

ఇంకా..

నేలను తాకే చినుకులో
ఆఖరి సెకను సందడి

ఆకు తనపై
వ్రాయించుకున్న
మంచుబిందువుల
ప్రేమలేఖ

పొద్దుపొద్దున్నే
విచ్చుకున్న పువ్వుకు
భ్రమరం చేసే వాగ్దానం

ఇంకా కన్నిప్పని కూనకు
అమ్మపెట్టే ముద్దలోని
తీపిని రాయమన్నాడు

చీకటి
నేను వెతికే
వెలుతురు చిరునామా
వ్రాయవా అని
అడిగింది

చివరికది
దేనికో ఆత్మకథ
అయి కూచుంది..

జి. విమలాప్రసాద్

జి. విమలా ప్రసాద్: వృత్తి ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణాశాఖలో గెజిటెడ్ ఆఫీసర్..అభిరుచి సాహిత్యాదులు. జన్మస్ఠలం తూర్పుగోదావరి కోనసీమ. నివాసం విశాఖపట్నం. కవితా, తెలుగు తల్లి (కెనడా), మాలిక (ఆన్ లైన్) పత్రికలలో కొన్ని రచనలు వచ్చాయి.

6 comments

ఇటీవలి వ్యాఖ్యలు

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.