సర్కార్ టు ది పవరాఫ్…

కాకిరెట్టలోంచి జారిన
ముషిడిక విత్తనం
పుట్టుకతోనే
తనపని మొదలెట్టింది

కళ్ళు పారించిన మేర
వేరుతన్నడం
ముట్టితో నేల తవ్వడంఎక్కడెక్కడి సుస్థిరాల్నీఅస్థిరాలు చెయ్యడం
అస్థిరాల్ని ఆస్తి ఖాతాలో జమ చేయడం

ఇక్కడి గంగానదీ
బ్రిటిష్ వాడి కన్నూ కలిపీ
ఓ వింత రసాయనం
చీరచుట్టి
లోపల దోచెయ్డమనే
కన్నెరగని విద్య లో
లోకాలని పల్టీ కొట్టించడం

వెన్నులో పుట్టిన విద్యకి
కొయ్య బొమ్మలు
ఎంత భోజనాన్నీ
పరిపాలకుల హోదాలో
కింది జనానికి
దక్కనీయకపోవడం ,
గుండు చివర ఎప్పుడూ
తనకు సురక్షితం కావడం..
పాలకుల వరం!

దేశాన్ని
ఆకాశం మీంచి ఔపోసన పట్టిన గెద్ద
గూగుల్ గాగుల్తో
హరితం ఆర్పి
ఐటీల మొక్కలు మొలిపించిన నేలలో

దేవుడి వూసక్కరలేని, జీవిత శిబిరంలో చేరని
10జీ మూపురమెత్తుతోంది

దేశం
బతకడానికి ఇపుడు
స్టెరాయిడ్స్ ఎక్కించుకుంటోంది
గండభేరుండం రెక్కలు చాపిన
రాజకీయ విషవృక్షం నీడలో!

పాపం సంతలో చిన్న పిల్లలు
పీ పీబూరాలుదుకుంటున్నారు!
జాతరలో ‘అభివృద్ధి’బెలూన్
ఆకాశం లో గింగిరాలు కొడుతోంది!
ఐదేళ్ళ ప్రదర్శన కోసం ఆట మొదలైంది….!

పొన్నంగిపల్లి శ్రీనివాస రావ్

5 comments

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.