గొలుసు

పిల్లల ముచ్చట కాదనలేక
కుక్కపిల్లనయితే కొన్నాను గానీ
దాన్ని చేత్తో పట్టుకోవడమంటే
చెప్పలేనంత భయం నాకు.
నా అవస్థ చూడలేక దాని మెళ్ళో
ఓ గొలుసు వేసి ‘”ఇహ లాక్కెళ్ళండ”న్నాడు షాపువాడు.
అది కూడా తెగ సంబరపడిపోతూ
తోకూపుకుంటూ బయల్దేరింది నా వెంట.
గొలుసుతో బంధించారన్న బాధ
దాని ముఖంలో మచ్చుకయినా కనిపించలేదు.
“ఇలా మనుషులు కూడా సంతోషంగా
మన వెంట నడిచి వచ్చే గొలుసులుంటే
ఎంత బావుణ్ణ”ని అన్నాను షాపాయనతో.
“ఎందుకు లేవు? పక్క షాపుకెళ్ళి అడగండి” అన్నాడతను నవ్వుతూ.
అక్కడికెళ్ళి చూద్దును కదా………….
అక్కడన్నీ శాలువాలూ, పూలదండలే!?

పక్కి రవీంద్రనాథ్

పక్కి రవీంద్రనాథ్: నివాసం: పార్వతీపురం, విజయనగరం జిల్లా; వృత్తి: ఉపాధ్యాయుడు
ఇంతవరకూ రాసిన 50 వరకు కవితలు ప్రముఖ పత్రికలలో ప్రచురితం.

8 comments

  • గొలుసులెంత బలహీనమైనవో కదా!? పక్కి రవీంద్రనాధ్ గారూ అభినందనలు. మీ కవితా పరంపర కొనసాగాలని కోరుకుంటూ….

  • సటైర్ పీక్ లో ఉంది. ఎంత చవకైపోయారండీ శాలువా ప్రేమికులు, దండల బంధీలూ..

  • వస్తువుకి తగ్గ శిల్పం కుసిరింది రవీంద్ర గారు. చాలా‌ బాగుంది. అభినందనలు.

  • అయ్యా, రవీంద్రా,చాలా మందికిది కనువిప్పే, బంధికానాలో ఎలా బందీలమయిపోతామో చక్కగా వివరించారు

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.