నీ మౌనం

నేస్తమా….!
మనసు పొలిమేరల్లో
ఓ చిన్న తడి….
కరిగిపోతున్న మన
జ్ఞాపకానిదయ్యుంటుంది…!

రెప్పలపై నాట్యం చేసిన
ఎన్నో కలల చప్పుళ్ళు
ఇంకా వినిపిస్తునే ఉన్నాయి…!

వెన్నెలను చూస్తూ
మైమరచిపోతూ
నువ్వినిపించిన
తీయని మాటల గంధాలు
మేనుని తాకుతూనే ఉన్నాయి…!

ఒంటరిని కానని
నేనున్నానంటూ చెప్పిన
నీ స్పర్శింకా నా ఒడిలో
వెచ్చగనే ఉంది…
తెలుసా….!

వేకువకన్నా ముందే
నీ పలకరింపుల మాలలు
ప్రతి ఉదయాన్ని ఇపుడు
కొత్తగా చూపుతున్నాయి
జతగా నీవు లేవని చెబుతూ….!

నీ పరిచయం వసంతమే…
కానీ….ఇపుడెందుకో
శిశిరమై పోతోంది….!

ఒక్కో క్షణం….
ఒక్కో యోజన దూరం
భరించలేని బాధగా…

నీ మౌనాన్ని అర్థం చేసుకోలేక
నా మనసూ ఒదిగి పోతోంది
మౌనంలో ఒంటరిగా….
ఎప్పట్లాగే….
నాతో….నేనుగా…!!

శాంతి కృష్ణ

కవయిత్రి శాంతి కృష్ణ (9502236670) , హైదరాబాద్ నివాసి.

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.