పొత్తుల  ప్రేమాయణం

1.

నువ్వూ  నేనూ…
చెప్పు నువ్వూ నేనూ?

ప్రజా ప్రేమికులం కదా,
వారి గురించిన మన కలలు
ఒకటే గదా,

మనం మనం ఒకటి!
సరే , ఒకే గూటికింద
ఒకే కుంపటి పెట్టి
దొరికింది దొరికినట్టు వండుకుతినేద్దాం

మనవారి కోసం జీవితాలు
పణంగా పెట్టేద్దాం

2.

ఎంతదృష్టం
నువు నాకు దొరకడం
అవును నువ్వూ అంతే

అచ్చు గుద్దినట్లు
ఒకే బుధ్ధులూ ఇష్టాలూ
ఎలా సాధ్యం

అందుకే
టోపీల వ్యాపారం పెట్టుకుందాం

అన్ని టోపీలా?
ఎవరు కొంటారు

ఎవరేంటి?
మన ప్రజలే

మన ప్రజలైతే అమ్మాలా?
వూరికే పెట్టేద్దాం

నీకెంతిష్టం వాళ్ళంటే నిజంగా

3.

నువ్వూ! – నువ్వూ!
చెప్పు నేనేంటి

అది కాదు

పక్కింటి వాడితో మాట్లాడావ్

నువ్వే – నువ్వే
ఎదురింటి ఆమె కలిసి…

4.

నీకు విశ్వాసం లేదు
నా ప్రజల పట్ల ప్రేమ లేదు
నీతోవుంటే కొంప కొల్లేరే

నీకు మాత్రముందా
అరిచేతులో స్వర్గం
అరికాళ్ళ కింద నరకం చూపట్లా?

నా ప్రజలకి సేవ చేద్దామంటే
నువ్వడ్డు పడుతున్నావ్

5.

నీకు నిజాయితీ లేదు

ఆమెను వదిలి నీతో వస్తే
నా ప్రజలకు నువు గౌరవమే ఈయడం లేదు

నువ్వేనా వదిలొచ్చింది
నేనూ వాణ్నొదిలి రాలా

నీ ప్రజలేమైతే నాకేం
నీకంటే వాడేనయం
నే పోతున్నా పో

నేనేమన్నా వెర్రిగాడినా
నేనూ మళ్ళీ పాతకొంపకే

డాక్టర్ విజయ్ కోగంటి

విజయ్ కోగంటి పేరుతో 1993 నుండి కవితా వ్యాసంగం. అనేక దిన, వార, మాస, పత్రికలు, ఆన్ లైన్ పత్రికలలో ప్రచురణలు. 2012 లో ‘కూలుతున్న ఇల్లు’ కవితకు నవ్య-నాటా బహుమతి. తెలుగు, ఇంగ్లీషుల్లో కవిత, కథారచనతో పాటు అనువాదాలు, సమీక్షలు, సాహిత్య బోధన ప్రధాన వ్యాసంగాలు. ’ఇలా రువ్వుదామా రంగులు’ (2017) మొదటి కవితా సంపుటి. స్వయం ప్రతిపత్తి గల ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ఆంగ్ల శాఖాధ్యక్షుడు
drvijaykoganti@gmail.com

M: 8801823244

1 comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.