అవీ ఇవీ

మా బీరప్ప కథ

పది వీధులతో దాదాపు రెండువందల గడపలున్న పల్లె మాది. వీధికో కులం వారు తమ చేతి వృత్తుల నైపుణ్యంతో రాష్ట్రంలోనే పేరును సంపాదించారు!! వారిని గురించి ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాలని, వారిలాగే అందరూ తమ వృత్తుల్లో తరించడానికి మా గ్రామంలోని ఒక్కో పనివారి పనితనము...

జూసి……!!

సరిగా తడి అందక అంతంత మాత్రమే ఉన్న పూల మొక్కల మధ్య చాపకింద నీళ్లులా విస్తరిస్తున్న గడ్డీ గాదాన్ని చేతనయినంత మట్టుకు గిల్లి పారేసి, ఇంటి ముందున్న తోటలో నుంచి వచ్చి అప్పుడప్పుడే వరండాలో కూర్చొన్నాను. సుమారు నలభై యేళ్లు పైబడ్డ ఒక వ్యక్తి నా ముందుకొచ్చి...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.