ఈ పెద్దాళ్ళున్నారే…

ఒక ఆవలింత…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్… ఒకసారి ఏమయిందో తెలుసా? చాలా సార్లు అయ్యిందే అయ్యింది! ఔను, ఎప్పట్లాగే ఆరోజూ మా క్లాసంతా పిండ్రాప్ సైలెన్స్ అయిపోయింది… ఎంత సైలెన్స్ అంటే.. మాస్టారు పాఠం చెప్పినప్పుడు కూడా లేనంత సైలెన్స్! ఎక్కడో దూరంగా వెళ్తున్న వాహనాల...

ఒక తమ్ముడు…

మా తమ్ముడు లాంటి తమ్ముడు మీకున్నాడా? ఇలాంటి పిల్లాడు భూమ్మీద ఎక్కడా వుండడంటుంది నానమ్మ. అందరు పిల్లలూ అంతే అంటుంది అమ్మమ్మ. ఈ కాలమే అంత అని. నా రాజే.. అంటుంది అత్త. తాటిరాజు పితూరి.. అని కూడా అత్తే అంటుంది. తాటిరాజు ఎవరని అడిగితే, తాటిరాజుకి...

ఒక సినిమా…

ఒరే దోస్తులూ… ఒకసారి ఏమయిందంటే- అమ్మ కూడా నా దోస్త్ కటీఫ్ చేసింది. నాన్నారు కూడా అమ్మతో కటీఫ్ చేసేసారు. నాతో కూడా. ఎవరికీ ఎవరితో దోస్తీ లేదు. నాన్నకీ అమ్మకీ – పక్కింటి అంకులుకీ నాన్నకీ – అంకులు వాళ్ళ ఆంటీకి అమ్మకీ అందరికీ కటీఫ్...

ఒక లా గుణింతం…

ఒలేయ్… నా పేలు లవి! నేను నల్చలీ చలువు తున్నా. నాకు మాతలొచ్చు. పాతలు కూలా వొచ్చు. పైతింగులు కూలా వొచ్చని బాబాయి అంతాలు. నాకు లానిదొక్కతే. ‘ల’ (ర) పలకతం!?.. ప్చ్.. అన్నితిలోకి లావొద్దన్నా లా వొచ్చేత్తుంది.. నేను బాగా చిన్నవాలిని కలా? ఏలి పలికినా...

ఒక అపద్దాలు…

అప్పుడేమయిందో తెలుసా? తెలీదు! ‘అమ్మా’ అని ‘మా’కి దీర్ఘమిచ్చినట్టు.. మామూలు దీర్ఘం కాదు, మహా దీర్ఘమిచ్చినట్టు అరిచాడు నాని. పచ్చిమిరపకాయను నమిలి, నాలుక మీద పెట్టుకొని చప్పరిస్తే ఎలా కళ్ళల్లో నీళ్ళూరుతాయో నానిగాడి కళ్ళలో అలా నీళ్ళూరిపోయాయి. టపటప పెద్ద...

ఒక దెయ్యాలు…

ఈ పెద్దాళ్ళున్నారే… ఒక దెయ్యాలు… -బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు మా మంచి నేస్తాలూ... ఒకసారి ఏమయిందంటే- ఒకసారేంటి, చాలా సార్లు అదే అయ్యింది. ఏమయిందా? మా చిట్టి చెల్లి చిన్నది. పొన్నది. బంగారు కన్నది. దానికి చీకంటంటే భయం… ఆమాటకొస్తే చీకటంటే మా...

ఒక ప్రయాణం…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఒకసారి ఏమయిందంటే- అప్పుడు మేమందరం మా తాతగారి వూరికి రైల్లో వెళ్తున్నాం. నేనూ అమ్మా నాన్నా అక్కయ్యా మావయ్యా అందరమూ అన్నమాట. అవి వేసవి సెలవులన్న మాట. సెలవుల్లో ఏయే ఆటలు ఆడాలో మేం చెప్పుకుంటూ వుంటే – పెద్దవాళ్ళు ఏమేం చదువుకోవాలో...

ఒక అర్ధాలు…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఒకసారి ఏమయిందంటే- ఒకసారే కాదు, చాలాసార్లు అనిపిస్తుంది కదా?, ఏదైనా తినాలని. చాక్లెట్స్.. ఇవి చాలా బాగుంటాయ్. కాని తింటే పళ్ళు పాడయిపోతాయ్ అట. ఎలాగూ పాల పళ్ళు వూడిపోయేవే కదా? పోతే ఏం? మళ్ళీ కొత్త పళ్ళు వస్తాయి కదా? స్వీట్స్.. ఇవి...

ఒక తన్నులాట…

ఒరే- తంతే తప్పా? ‘తప్పా.. తప్పున్నారా’ అని నాన్న నన్ను పట్టుకు తన్నారు. నాన్న పట్టుకు తన్నడం తప్ప, ఏదీ తప్పు కాదనిపిస్తోంది. బంటిగాడ్ని బాదేసాను. అది తప్పంటే నేను ఒప్పుకోను. తంతే తప్ప, ఎవరూ మన మాట వినరు కదా? ‘ఇలాంటి యెదవ బుద్దులన్నీ యెక్కడ...

ఒక అమ్మా నాన్నా…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్.. ఒకసారి ఏమయిందంటే- నేనొకటి కనిపెట్టేసా. ‘అవును, నువ్వో పెద్ద సైంటిస్టువి మరి..’ అంటుంది అమ్మ. ఏం చిన్న పిల్లలు కనిపెట్టకూడదా ఏంటి? ‘ఏంటే నువ్వు కనిపెట్టింది?’ అని అన్నయ్య అంటాడు, కాని నేనీ విషయం కనిపెట్టానని వాడికి కుళ్ళు. నాకయితే...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.