కవిత

సాగర ఘోష

అక్కడ కొన్ని బతుకు కెరటాలు వున్నట్టుండి విరిగి ఓటి నత్తగుల్లలౌతాయి! కొన్ని సైకత చిత్రాలు నీట మునిగి చెదరిన రేణువులుగా మిగులుతాయి!   అక్కడ కొన్ని దేహాలు ఉప్పులో నానబెట్టిన జల పుష్పాలౌతాయి! కొన్ని రాత్రులు కడలి లోతుల్లో వెలుగు ముత్యాలకై చరించే...

నువ్వు గుర్తొస్తావు

   ఎందుకంటే ఏం చెప్పను గుర్తొస్తావు అంతే. క్రితం వరకూ నిద్రపోయిన గాఢత అంతలోనే చెదిరి నిద్ర మంచం మీదే కనులు విచ్చుకున్నట్టు నువ్వు గుర్తొస్తావు. ఆకాశంలోని మేఘాలు నల్లని పాండ్స్ పౌడరు అద్దుకుని క్యుములోనింబస్ మేఘాలై గొర్రెల గుంపులా అన్నీ ఒక చోట...

స్నేహితుడు

నీపై నిప్పుల వర్షం కురుస్తున్నప్పుడు జలపాతాన్ని గొడుగులా ఎత్తేవాడు నీవు ఆశయం కోసం ఒంటరివైనప్పుడు నమ్మకంతో నిన్నలుముకొని సమూహమయ్యేవాడు నువ్వు కత్తుల వంతెన దాటాల్సి వచ్చినప్పుడు విచ్చుకత్తుల్ని పువ్వొత్తుల్లా మార్చేటోడు నువ్వు అగాధంలోకి...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.