జులై 4 అమెరికా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం

స్వాతంత్ర్యానికి అమెరికన్ అర్థం!

  ఎనిమిదో తరగతి నుంచి నేను మా పక్క ఊరి లో ఉన్న హైస్కూల్ కి మారాను. వెళ్ళిన కొన్నాళ్ళకి  ఆగష్టు 15 వచ్చింది. ఆ సందర్భంలో ఇండిపెండెన్స్ డే నాడు జరిగిన సమావేశం లో ఎవరయినా మాట్లాడవచ్చు అన్నారు. అప్పుడే ఇండిపెండెన్స్ అన్న పదానికి అర్థం...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.