జూన్ 5 ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవం

పచ్చటి కవిత్వం – భిన్న కోణాలు

  కవిత ఒక భద్రమైన శక్తి, ఒక అనధికార ప్రకంపన,  ఓ జీవం, ప్రవాహంలోని సుడి. కవితలు జీవనాన్ని సుస్థిరం చేసే మూల మార్గాలు. కవితలు ప్రకృతి అవశేషాలను పోలిన అక్షరమైన మాటల దార్లు (భద్రమైన శక్తి), అవి పునరావృతమయ్యే ప్రకృతి శక్తి జన్యు వనరులు. ఊహ, భాష కవలల...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.