నిరుటి మాట

ఐదూళ్లిమ్మనెదరా ఐదుగురికి.. ?

(తెలుగు వాళ్ళకు ఐదు రాష్ట్రాలు అనే మాట చాల మంది విని వుండరు. చలసాని ప్రసాద్ అలా అని  వుండడం తప్పేం కాదు గాని ఆశ్చర్యకరం. ఈ ఆసక్తితోనే దివికుమార్ గారి ఈ వ్యాసాన్ని ప్రచురిస్తున్నాం. – రస్తా సంపాదకవర్గం.)   11-10-2013నాటి ఆంధ్రజ్యోతిలో...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.