పువ్వులూ మొగ్గలు

వీరశైవ ధిక్కారం: అక్కమహాదేవి!

12 వ శతాబ్దం లో శైవమత ప్రాబల్యం బాగా ఎక్కువగా ఉండటం తో పాటు, కొన్ని భయంకర మూఢాచారాలు అమలు లో ఉండేవి. శివుడి ఎదురుగా తలలు నరుక్కోవడం, శివార్పణగా అంగాలు ఛేదించు కోవడం, ఆత్మ హింసలు, తనకు తానే తల నరుక్కోవడం వంటివి ఉండేవి. వీటిని అప్పట్లోనే వ్యతిరేకిస్తూ...

తెన్నేటి సూరి చూపిన దారి

(3 వ భాగం) “ హే! ఇక్కడికి దేవుడొచ్చాడు ఇత్తడి విగ్రహంలో జీవం లేకుండా! కొయ్య గుర్రం పై స్వారీ చేస్తూ.. వీధులెంబడి ఊరేగుతున్నాడు ఇక్కడి వ్యక్తుల గురించి, వారి జీతాల గురించి ఆ దేవుణ్ణి అడగండి.. మాకు తినడానికి తగినంత తిండి లేదని కూడా అతడికి చెప్పండి...

భక్తి కవనంలో సమాజ చేతన

(సామాజిక చైతన్య ధోరణులు – కవిత్వం 3) సమాజ చైతన్యం అంటే, తొలుత మత, కుల, ఛందస్సుకు సంబంధంగా మార్పులను తీసుకువచ్చే క్రమం కూడా   సామాజిక చైతన్యమని భావించాలి. నన్నయ్య తర్వాత 11 వ శతాబ్దం లోనే శివ కవులు సమాజ చైతన్య దిశగా కవిత్వం రాసిన వారిలో ప్రధములు...

కత్తికి కలానికి
మొదట్నించి చుక్కెదురే!

(సామాజిక చైతన్య ధోరణులు – కవిత్వం ; పార్ట్ – 2) ‘విశ్వ శ్రేయః కావ్యమ్’ అని ఆనాడే ‘ఆంధ్రశబ్ద చింతామణి’ లో చెప్పారు. కవి సమాజాన్నుండి దూరంగా పోలేడు. సమాజ చైతన్య దిశగా అనాదిగా కవులు తమ కలాలను ఝుళిపిస్తున్నారు. అయితే, సమాజ...

సామాజిక చైతన్య ధోరణులు – కవిత్వం 3

సమాజ చైతన్యం అంటే, తొలుత మత, కుల, ఛందస్సుకు సంబంధంగా మార్పులను తీసుకువచ్చే క్రమం కూడా సామాజిక చైతన్యమని భావించాలి. నన్నయ్య తర్వాత 11 వ శతాబ్దం లోనే శివ కవులు సమాజ చైతన్య దిశగా కవిత్వం రాసిన వారిలో ప్రధములు. మతాల వారిగా కాకుండా, కులాల వారిగా ఉన్న...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.