రిఫ్లెక్షన్స్

ఆ ఒకటి శాతం పెత్తనాన్ని
వొదిలించుకుంటే సుఖం

భారతదేశంలోని ప్రజా సమస్యలపై క్రియాశీలంగా పనిచేస్తున్న అమెరికాలోని (ముఖ్యంగా మసాచుసెట్స్, న్యూ యార్క్ రాష్ట్రాల్లో) ప్రోగ్రెసివ్ సర్కిల్స్ లో జస్పాల్ సింగ్ (పైన ఫొటో) సుప్రసిద్దులు. ఒక నెలలో కనీసం రెండు మూడు రోజులు తెల్లవారు ఝామున్నే...

జలియన్ వాలా బాగ్ జ్ఞాపకాలు

ఏప్రిల్ 13, 2019 ఈరోజు భైశాఖి, పంజాబీ ప్రజల గుండె చప్పుడు. నూర్పిళ్లు మొదలయ్యే ఈ రోజు కోసం సంవత్సరమంతా ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూస్తుంటారు. ఎన్నెన్నో జాతర్లూ, పాటలూ, ఉత్సవాలు ఈ రోజున జరుగుతాయి. ఈ రోజు జలియన్ వాలా బాగ్ హత్యాకాండ శతాబ్ది కూడా. ఆంగ్లేయుల పాలనకు...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.