లాటినమెరికన్‍ కథలు

మనిషీ మరణం

అరటి తోటలో ఐదో చాలు కూడా అతడు గొడ్డలితో శుభ్రం చేశాడు. ఇంకా రెండు చాళ్లు వున్నాయి. వాటిలో కూడా పొదలున్నాయి గాని, అవేమంత సమస్య కాదు. పని తొందరగానే అయిపోతుంది అనుకుంటూ అప్పటి వరకు శుభ్రం చేసిన చాళ్లను తృప్తిగా చూసుకున్నాడు. కాస్త విశ్రాంతి తీసుకుని...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.