సంపాదక లేఖలు

దేవరకొండ సుబ్రహ్మణ్యం, ఉప్పల సుధాకర్

1. అయ్యా, ఇప్పుడు తెలుగు సాహిత్యంలో ఒకర్నొకరు పొగుడుకోవడమెక్కువయిందని తరచూ వినే మాట. అలాగే వారు రాసినది ఎవరయిన విమర్శిస్తే కూడా కోపం వచ్చే పరిస్తితి . నాకు ఈ మధ్య చాగంటి తులసి గారు అభిమానంగా చాసో గారి ఉత్తరాల సంకలనం “నీ ఉత్తరం అందింది…...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.