సంస్మరణ

నిర్మలానంద కవితాత్మ

without translation, we would be living in provinces bordering on silence – George Steiner ప్రజావిముక్తి సమరంలో చేరగ వేగమె రండోయని శివసాగర్‌ తొలిగంటలు మ్రోగిస్తున్న కాలంలో, సాహితీపిపాసి అయిన పల్లెటూరి యువకుడికి ‘సృజన’ చిరునామా...

కాకులూ, గంధపు చెట్లూ

పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య కథాశిల్పం గురించి కొన్ని ఆలోచనలు ‘కథలంటే వింతవిషయాలే గదా’ (‘ఆర్ముగం-అనంతలక్ష్మి’కథలో కథకుడు)   పెద్దిభొట్ల సుబ్బరామయ్య (1938-2018) ఆధునిక తెలుగు కథని రెండడుగులు ముందుకు నడిపించిన కథకుడిగా తన జీవితకాలంలోనే గుర్తింపు...

శివమెత్తిన జనసాగరుడు

శివసాగర్  వెళ్లిపోయి ఆరేళ్ళు దాటిపోయాయి.
ఆయన చల్లిన విత్తనాలు మొలకెత్తుతున్నాయి.
అంబేద్కర్ సూర్యుడ్ని నల్ల నల్ల సూరీడుగా చూపిన ఆయన తలపుల తోవలో ఇంకా అనేకులు నడుస్తున్నారు.

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.