సంప్రదాయ_అత్యాచారాలు

ఉత్తములూ, సంస్కారవంతులూ, పితృవాక్య పరిపాలకులూ అయిన మహానుభావుల గురించి మాట్లాడుకుందాం. పెళ్ళికి ముందు గానీ, తరువాత గానీ పెళ్ళితో సంబంధంలేని ఫిజికల్ రిలేషన్స్ విషయంలో “మాత్రం” కులాన్ని గానీ, మతాన్ని గానీ పట్టించుకోని విశాల హృదయుల గురించి...


ఇంటి పెరట్లో అణు విద్యుత్ కేంద్రం

మాది తమిళ నాడు రాష్ట్రంలోని తిరునల్వేలి జిల్లాలోని కవల్కినరు అనే పల్లెటూరు.  కన్యాకుమారి దగ్గర.  మా నాన్న ట్యూటికారన్ లోని హెవీ వాటర్ కర్మాగారం లో ఉద్యోగం చేసేవాడు. నా మొదటి 24 ఏళ్లు  అక్కడికి దగ్గర్లోని అటామిక్ ఎనర్జీ టౌన్షిప్ లో గడిపాను...


ఆలోచన ఆవేశం రెండూ రెండు కళ్లు నవకవనానికీ నవగమనానికీ!