తన పర తేడా తెలియని
విశ్వ(కర్మల) బధిరత్వం

‘వేగుచుక్కలు’ వినోదిని మీద దాడి చేస్తున్న నయా బ్రాహ్మణ్యం పోతులూరి వీరబ్రహ్మం గారిని అవమానించారంటూ వినోదిని మీద పరమ హేయమైన దాడికి తెగబడుతున్న వాళ్ళు ఆమె రాసిన ‘వేగుచుక్కలు ‘ పుస్తకం చదివారా- అన్నది నాకు అనుమానమే. ‘ఆ దాడిని సమర్థించబోము,’...


రస్తా వ్యూహం మారుతోంది

‘రస్తా’ రెండేండ్ల క్రితం (2017, మే లో) మాస పత్రికగా మొదలైంది, ఓ నెల తరువాత (జూన్ నుంచి) పక్ష పత్రికయ్యింది. అప్పట్నించి ఇప్పటి వరకు (నవంబర్ 1 వరకు) ప్రరి 15 రోజులకో సారి క్రమం తప్పకుండా నడిచింది. నిజం చెప్పొద్దూ, ఎమర్జెన్సీ తరువాత విమోచన పత్రిక...


చక్కగా బతకడం నేర్చుకో బతకడం కోసమై పోరాడడం నేర్చుకో!