మేము/కాంటాక్ట్

ఈ పత్రికను నడిపించే వాళ్లం
మేము ముగ్గురం.

హెచ్చార్కె, ఎస్ జయ, కొడిదెల మమత….

మిగిలిన ఇద్దరికీ వేరే తప్పని సరి పనులున్నందువల్ల హెచ్చార్కె కాస్త ఎక్కువ పని చేస్తాడంతే.

ముగ్గురం కలం రైతులమే. రాయడమన్నా, ప్రజల పక్షాన గొంతు విప్పడమన్నా మాకు ఇష్టం.

ఈ పత్రిక పని మా సృజన కాలాన్ని తినేస్తుందని తెలిసే మొదలెట్టాం. మీ నుంచి సహకారం పెరిగే కొద్దీ మాకు తీరిక పెరిగి మళ్లీ కలాలు నూరుతాం. అందరి లాగే.

 

హెచ్చార్కె తో మాట్లాడాలంటే… అమెరికా నంబరు 6096472863.

మీ రచనలు పంపడానికి మా ఐడి: <rastha.hrk@gmail.com>

 

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.