‘అప్పుడు…’

తడి ఆరనివ్వకుండా..
కళ్ళకు నీరు సరఫరా చేసే 
హృదయానికి ..
జవాబు చెప్పలేని తనాన్ని..
లోలోన మింగుతూ..
తూనీగల్ని పట్టుకుందామని 
పరిగెట్టే అమాయకత్వంలా..
కాలాన్ని పట్టుకోవాలనుకుంటున్న 
నా వెర్రి ఆలోచనకు ..
నాలో… నేనే …
నేను ..ఏమి లేను.. అనే..
నిజాన్ని తెలుసుకొని..
అమ్మని .. మొదటి అక్షరాల్ని…
తలచుకొని ..తరలి పోతున్నా…
అప్పుడుబాదం కాయలు 
ఏరుకున్న ఆ కాలం లోనికి…!

సుజాత తిమ్మన

సుజాత తిమ్మన: నివాసం హైదరాబాద్. చిన్న బడిలో తెలుగు చెపుతారు..
అప్పుడప్పుడు కవితలు రాస్తుంటారు. ఎనిమిది కథలు రాశారు. వారి మొబైల్:. 9391341029.

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.