కుల, మతమ్ములు  మాసిపోవక జ్ఞానమెప్పుడు నిలిచి వెలగదు!

కుల, మతమ్ములు  మాసిపోవక జ్ఞానమెప్పుడు నిలిచి వెలగదు!

రస్తా

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.