సామాజిక చైతన్య ధోరణులు – కవిత్వం 3

సమాజ చైతన్యం అంటే, తొలుత మత, కుల, ఛందస్సుకు సంబంధంగా మార్పులను తీసుకువచ్చే క్రమం కూడా సామాజిక చైతన్యమని భావించాలి. నన్నయ్య తర్వాత 11 వ శతాబ్దం లోనే శివ కవులు సమాజ చైతన్య దిశగా కవిత్వం రాసిన వారిలో ప్రధములు. మతాల వారిగా కాకుండా, కులాల వారిగా ఉన్న వర్ణాశ్రమ బేధాలు ను కులాల ఆదిపత్యాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ రాసారు . శివకవుల యుగం 1100 నుండి 1225 వరకు సాగింది. నన్నయ్య తిక్కన కవుల మధ్య సంధికాలం. తెలుగు నేల మీద కాకతీయుల పాలన సుస్థిరమౌతున్నకాలం. నన్నెచోడుడు, పాల్కురికి సోమనాథుడు, మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు ఈ యుగంలో శివకవిత్రయం. అప్పటివరకు తెలుగు లో సంస్కృత పదాల వాడుక ఎక్కువగా ఉన్న నేపధ్యం లో మొదట తిరుగుబాటుగా శంఖారావం పూరించినవాడు నన్నెచోడుడు. ఆ తర్వాత ఉద్యమం లాగా తీసుకు వచ్చి “జాను తెలుగు “ అని “ వస్తు కవిత” అని కొత్త సంవిధానాలను తీసుకు వచ్చాడు.

తెలుగు లో సంస్కృత పదాలను వాడే సాహిత్యాన్ని సంకర సాహిత్యమని, అది సృష్టించే వారిని దుర్మార్గ కవులని అంటారు.

“కులజుండు నతడే యకులజుండు నతడె/కులము లేకయు నన్ని

రస్తా

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.