దృక్కోణాలు!

నీవు
నిర్వాత మేఘ శకలానివి,
కదలలేవు;
ఆకాశం
నీకు ఊచలు లేని పంజరం ! 

నేను
కటకటాల వెనుక చిలుకను,
ఎగిరిపోలేను;
నేను నిగళాలకు చిక్కిన నింగిని !

నీవేనా
ఆ నీలి మబ్బుల నీడలలో
చువ్వలను కట్టుకొని ఎగురుతున్న 
లోహ విహంగానివి !

తొంగి చూడకు శూన్యం లోకి ;
అక్కడ  నీకు కనిపిస్తవి
వేలాడే అస్థిపంజరాలు,
ముక్కలౌతున్న ఆకాశాలు .

దూకకు లోకం లోకి
అక్కడ నీకు ఎదురౌతవి
అశోకాల హరిత ఛాయలలో
ఆడుతున్న కోడె నవ్వులు, 
జారి పడుతున్న స్వర్గాలు .

నేను
నింగి నేలల నడిమి
నీటి పొగలను ఈదుతున్న
చేప రెక్కను ! 

నాకు శూన్యాలలో కనిపిస్తవి
దేహాలను తొడుక్కుంటున్న అస్థికలు,
ఒక్కటౌతున్న ఆకాశ శకలాలు.

ఐహిక అగాధాలలో
నన్ను స్వాగతిస్తవి
హసిత పగడాల పసిడి దీవులు,
నింగి కెక్కుతున్న భూతాల స్వర్గాలు.

కలుద్దాం మనిద్దరం
అక్కడ
నింగీ నేలను కలుపుతున్న
ఆ మెలకువ వేకువ గాలిలో .

నాగరాజు రామస్వామి

నాగరాజు రామస్వామి. స్వగ్రామం : ఎలగందుల, కరీంనగరం జిల్లా, తెలంగాణ. పుట్టిన తేది : 9- 9 -1939 విద్య : B .Sc , B .E ., శాంతినికేతన్ లో 6 నెలల సాంఘిక విద్యా ట్రైనింగ్ . ఉద్యోగ పర్వం : పదేళ్లు ఎలక్ట్రిక్ ఇంజనీరుగా ఇండియాలో, పాతిక సంవత్సరాలు నైజీరియా, ఘాన, ఓమన్, సౌదీఅరేబియా లో టెక్సటైల్ కంపెనీలలో, చీఫ్ఇంజినీరుగా, ప్రాజెక్ట్ మానేజర్ గా. నివాసం : హైద్రాబాద్ . ప్రచురణలు : ఆంగ్ల కవితా సంపుటాలు -2 , స్వీయ కవితా సంపుటాలు - 3 , వచనం -1 , అనువాద కవితా సంపుటాలు - 7 ( జాన్ కీట్స్ కవితా వైభవం, గీతాంజలి, ఆక్టేవియో పాజ్ సూర్యశిల / Sunstone , అనుధ్వని, అనుస్వరం, అనుస్వనం, కల్యాణ గోద ) - మొత్తం 13 . అముద్రిత కవితా సంపుటాలు - 2 . మొదట్లో కొన్నాళ్ళు "ఎలనార" కలం పేరుతో కవితలు రాశారు. ప్రస్తతం: సిటిజన్ షిప్ కోసం వేచిఉన్న గ్రీన్ కార్డు హోల్డెర్ని. ముగ్గురు పిల్లలు. ఇద్దరు కూతుర్లు, ఒక కొడుకు - సన్నీవేల్, ఆస్టిన్, డాలస్ లలో.

1 comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.