గొడుగు

ఎప్పుడూ పైనేవుండి
చేతులు చాచి
వాననుంచీ
ఎండనుంచీ
నీడపట్టే ఈ గొడుగు
ఇవాళెందుకో
నాన్న లాగా కనపడుతోంది.
 
మంచం మీద కూచుని
పైనుంచీ కిందదాకా
దుప్పటి చుట్టుకు కూచున్న 
నాన్నేమో  
వానలోంచీ వచ్చి 
గోడకానించిన
గొడుగు లాగా
కొత్తగా...

డాక్టర్ విజయ్ కోగంటి

విజయ్ కోగంటి పేరుతో 1993 నుండి కవితా వ్యాసంగం. అనేక దిన, వార, మాస, పత్రికలు, ఆన్ లైన్ పత్రికలలో ప్రచురణలు. 2012 లో ‘కూలుతున్న ఇల్లు’ కవితకు నవ్య-నాటా బహుమతి. తెలుగు, ఇంగ్లీషుల్లో కవిత, కథారచనతో పాటు అనువాదాలు, సమీక్షలు, సాహిత్య బోధన ప్రధాన వ్యాసంగాలు. ’ఇలా రువ్వుదామా రంగులు’ (2017) మొదటి కవితా సంపుటి. స్వయం ప్రతిపత్తి గల ప్రభుత్వ మహిళా కళాశాలలో ఆంగ్ల శాఖాధ్యక్షుడు
drvijaykoganti@gmail.com

M: 8801823244

Add comment

Categories

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.