Name: బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు

Alternative Text

బమ్మిడి జగదీశ్వరరావు: పుట్టిన తేదీ: 07 జనవరి 1969. తలిదండ్రులు : సరోజిని, రామన్న. స్వస్థలం : కాశీబుగ్గ, శ్రీకాకుళం జిల్లా. ప్రస్తుత నివాసం : హైదరాబాద్ (ఇరవై యేళ్ళకు పైబడి). పుస్తకాలు : కథా సంపుటాలు: 1. రెక్కల గూడు 2. పిండొడిం 3.దేవుళ్ళూ దెయ్యాలూ మనుషులూ 4. మట్టితీగలు 5. హింసపాదు 6. రణస్థలి జానపద కథా సంపుటాలు: 1. అమ్మ చెప్పిన కథలు 2. అమ్మ చెప్పిన కయిత్వం 3. అనగనగనగా 4. పిత్తపరిగి కత 5. అనగా వినగా చెప్పగా 6. ఊకొడదాం. పిల్లల కథలు: అల్లిబిల్లి కథలు. ఒక్కక్క కథ ఒక్కో పుస్తకంగా వచ్చినవి. పురాణ సంబంధమైన జాతీయాలపై వచ్చిన పుస్తకం: పురాణ పద బంధాలు...మొత్తం 26 పుస్తకాలు వెలువడ్డాయి.

ఒక కడుక్కుందాం…

హ… ఆహా… ‘కడుగుతూనే వుండు… కడుగుతూనే వుండు…’ ‘బ్రేక్ టైం’ అంటూ టీవీలో బ్రేక్ టైంలో వచ్చే లైఫ్ బోయ్ హేండ్ వాష్ యాడ్లో అచ్చం బంటీలా మనం కూడా ‘కడుగుతూనే వుండాలి… కడుగుతూనే వుండాలి…’ ‘నీ సబ్బు స్లోనా?’- కాదు, స్లోగానే...

ఒక నీటి గంట…

ఔను… నిజంగా నిజం! మొత్తానికి పిల్లి మెడలో గంట కట్టేశారు! ఎవరు? ఇంకెవరు? కేరళ మాస్టారు జనీల్ జాన్! పిల్లి వస్తే ప్రాణం మీదికి వస్తుంది! దాహమేస్తే నీళ్ళు తాగకుండా వుంటే కూడా ప్రాణం మీదికి వస్తుంది! పిల్లి రావడాన్ని గుర్తు చేయడానికి దాని మెడలో...

ఒక నిద్రలు…

సారీ… నాకిప్పుడు కూడా నిద్రొస్తోంది… నాకు నిద్రపోవాలని వుంది. బడికి వెళ్ళకుండా బజ్జోవాలని వుంది. ప్లీజ్… ప్చ్… రోజూ యింతే! తలచుకుంటే నాకేడుపొస్తోంది. మాంచి నిద్రలో వుంటానా? అప్పుడే తెల్లవారిందని నిద్ర లేపేస్తారు. మామూలుగా...

ఒక కథలు…

ఉ… ఉయ్యాల్లో తమ్ముడు వూకొడతాడు. ఊ… అమ్మ వొడిలో తల పెట్టుకొని నేనూ వూకొడతాను. అమ్మ కథ చెపితే యెవరు వూకొట్టరు? ఎవరైనా వూకొడతారు. నాకు కథలంటే యిష్టం. అయినా కథలంటే యెవరికి యిష్టం వుండదు?  మా అమ్మకు బోలెడు కథలొచ్చు. రాత్రిపూట తమ్ముడికీ నాకూ...

ఒక ఉలుకులు ఊసులు…

ఔను… ఉన్నమాటంటే ఉలుకే! ఉలుకంటే ఉలిక్కిపడ్డమేమో?  ఉలుకంటే అర్థం భయమట కదా? భయమే! అన్నిటికీ భయమే! భయపడాల్సిందే! భయపడి తీరాల్సిందే! మీకేం పోయింది? అంతా మా చావుకొచ్చింది! ‘అయినా నువ్వేమైనా భాషా సినిమాలో రజనీకాంతువా?’ అని నేను పెయిన్ ఫీలయి అడిగితే...

ఒక యమ్మీ యమ్మీ…

ఉష్… ఇష్… ష్… నా బాధ అర్థం కాదు?! అందుకే- ఎందుకలా నొప్పులు పడుతున్నావ్రా- అని మా టీచర్ అడిగిందా! అడ్డంగా తలూపానా? బుగ్గలు బంతుల్లా ఊగుతున్నాయి, అందులో ఏమి దాచావ్రా?- అని మళ్ళీ మా టీచర్ అనుమానం! నోరు తెరుస్తాను! ఆ… నోట్లోని...

ఒక చందమామ రావే…

మ్మా… అమ్మా…. అని అమ్మని పిలుస్తాను! ఆ… ఇంగా… ఇంగా… ఇంగా… అని ఏడుస్తాను! ఎందుకేడుస్తానో? ఎందుకేడ్చినా ఆకలికే ఏడ్చానని అమ్మ అనుకుంటుంది! వెంటనే నన్ను ఎత్తుకుంటుంది! గుండెల్లో పెట్టుకుంటుంది! పమిట కప్పి దుద్దు...

ఒక బుజ్జిగాడి బర్త్ డే…

అనగనగా వొక బుజ్జిగాడు! వాడెవడో కాదు, మా తమ్ముడే! వాడిదే బర్త్ డే! వాడి బర్త్ డే కోసం వాడు వెయిట్ చెయ్యలేదు! వెయిట్ చెయ్యకపోయినా బర్త్ డే వస్తుంది! మనమయితే మన బర్త్ డే కోసం వెయిట్ చేస్తాం! ఎందుకంటే బర్త్ డే వస్తుంది అంటే హేపీ ఫీలవుతాం! కేక్ కట్...

ఒక బేబీ బ్లో అవుట్…

హాయండి… నేనండి… అండీ గాడి చెల్లెల్నండి! అదేనండి… ఇంతకు ముందు ‘ఒక ఫారిన్’ రాసిన ‘ఎక్స్’ గాడి చెల్లెలు ‘వై’నండి! ఔనండి… నాకింకా మాటలు కూడా పూర్తిగా రావండి! కూర్చోవడం నిల్చోవడం కొద్దిగా నడవడం వచ్చండి! పరిగెత్తి పడిపోవడం వచ్చండి...

ఒక ఫారిన్…

హాయండి… అస్సలండి… వద్దండి… చెప్పకూడదనుకున్నానండి… ఎప్పటికప్పుడు వెళ్ళే ఫారిన్ ట్రిప్పుల గురించి ఏం చెపుతామండీ? బాగోదండీ… అంత గొప్పగా ఉండదండీ… కంప్లైంట్ బాక్సులో కంప్లైంట్ వెయ్యకపోతే మరీ అస్సలు బాగోదన్నారండీ…...

ఒక పొడావు చదువు…

బాపురే! అయ్య బాపురే! ఇదేం చదువురా నాయనా? ఇంత పొడావు చదువా… ‘వా… వా… వా…’ ‘నోర్ముయ్’ అన్నారు నాన్న! ఎందుకురా యేడుస్తున్నావ్ అని అడగలేదు! మీకర్దం కాలేదా? నాకే అర్దం కాలేదు?! ప్చ్! మొదటి నుండి చెప్పనా? మధ్య నుండి చెప్పనా...

ఒక దేవుళ్ళు…

దేవుడా! నాకు చాలా డౌట్లున్నాయి! తోడు నువ్వు కూడా! ‘దేవుడు అంటే యేమిటి?’ నా ప్రశ్నకు వొక్కొక్కరు వొక్కో సమాధానం యిచ్చారు! ఒకే సమాధానం యివ్వలేదు?! ఔను! ‘నీకు అన్నం పెట్టేవాడు దేవుడు’ అంది అమ్మ! ‘అయితే నువ్వే’ అన్నాను! ఎందుకంటే అమ్మే కదా, నీకయినా...

ఒక యేడుపు…

‘ఆ…’ ప్చ్… కాదు! ‘యా…’ ఊహూ! ‘ఇంగే…’ ఊహూహూ! ఏడుపుని రాయడం నాకు రాదు! కాని యేడుపుని గురించి రాయాలంటే యేడుపొస్తుంది! రాదా? పుట్టినప్పుడు యేడుస్తాం! ఏడిస్తే అందరూ సంతోషంగా నవ్వుతారు! చెల్లి పుట్టినప్పుడు చూశాగా! చెల్లి యేడవలేదని...

ఒక నాది…

ఇది నా సమస్య కాదు! మా సమస్య!  మా తమ్ముడి సమస్య! కాదు, మన అందరి సమస్య అంటారు తెలుగు మాస్టారు! ఔను, తమ్ముడికి ‘నా’ తప్ప ‘మా’ తెలీదు?! నా పేరు అంటాడు- సరే, నా క్లాసు అంటాడు- సరే, నా స్కూలు అంటాడు- సరే, నా టీచర్- అంటాడు సరే, నా వూరు అంటాడు- సరే, నా...

ఒక రౌడీ…

యస్… యెస్సెస్… ఐ యామ్ రౌడీ బేబీ… ‘మారి 2’ సినిమాలో ‘రౌడీ బేబీ’ సాంగ్ యిప్పుడు అందరూ మర్చిపోయారు! ‘రౌడీ బేబీ’ అంటే డాన్సు కాదు! ధనుస్ కాదు! సాయి పల్లవి కూడా కాదు! ‘రౌడీ బేబీ’ అంటే నేనే! ఔను నేనే! హీరో విజయ్ దేవరకొండ అందర్నీ ‘రౌడీ’...

ఒక బలం టానిక్…

.‘చెప్పండి…’ ‘…………..’ ‘ఊ… చెప్పండి… ఎవరు బలవంతులు?, రాముడా భీముడా?’ నా మాటకు అమ్మా నాన్నా ముఖా ముఖాలు చూసుకున్నారు. ‘మేడ్ క్వశ్చన్?’ అన్నాడు పక్కనే ఉన్న అన్నయ్య. ‘నీ దగ్గర ఆన్సర్ లేకపోతే, నాది మేడ్ క్వశ్చన్...

ఒక పాట…

ఒరే… వినండ్రా… సీక్రేటుగా వినండి… అంటే… ఏంటంటే… వద్దులే చెపితే అది అంత బాగోదు… ఊహూ అలాగని పెద్ద సీక్రేటేం కాదు, ఓపెనుగా పబ్లీకుగా అలా జరిగిపోయింది.. ప్చ్.. అప్పట్లో మన గురించి బళ్ళో మా బాగా...

ఒక సంగతులు…

హలో… ఏంటి సంగతి? ఒక సంగతి కాదు, వంద సంగతులున్నాయి… వెయ్యి సంగతులున్నాయి… కాని ఎవరు వింటారు? ‘ఏంట్రా సంగతి?’ అంటారా?, అలాగని చెపితే వింటారా? వినరు! వినరుగాక వినరు! నాన్న బిజీ బిజీ?! ఆఫీసూ న్యూసూ! ఔను, ఆఫీసు నుండి ట్రాఫిక్లో అలసిపోయి...

ఒక డూప్లికేట్…

మా తమ్ముడు యేమడిగాడో తెలుసా? చాక్లెట్ కాదు! చందమామా కాదు! వాడు అడిగింది విన్న అమ్మానాన్నలకే కాదు, అందరికీ గుండె ఆగిపోయింది! ఇదేదీ తెలియని తాతయ్య “అడిగిందేదో ఆడి చేతిలో పెట్టీవొచ్చు కదా?!” అన్నారు! “వాడేమడిగినాడో తెలుసునా? ఏనుగుని తెచ్చి అడ్డల...

ఒక పరీక్షలు…

చెప్పండి… మీరే చెప్పండి… వర్షాకాలంలో వర్షాలు కురుస్తున్నాయా? ఎండాకాలంలో ఎండలు కాస్తున్నాయా? చలికాలంలో చలి వేస్తోందా? నాన్నగారు ఆఫీసు నుంచి టైముకే ఇంటికి వచ్చేస్తున్నారా? అమ్మ పక్కింటి ఆంటీలతో పెట్టే మీటింగు గంటసేపట్లోనే క్లోజ్ చేసి...

 ఒక లాభాలు.

ఏంటట…? నాకేంటట…? ఊహూ… నాకేంటి లాభం? ఎవరి లాభాలు వాళ్ళకే ఉన్నాయి కదా?! చెల్లి ముద్దు పెడితే, చాక్లెట్ లాభం! అన్నయ్య షాపుకు వెళ్ళి ఇంటికి కావలసినవి తెస్తే అమ్మనుండి టెన్ రుపీస్ లాభం! అక్క కిడ్డీ బ్యాంకులో దాచుకున్న డబ్బులు అవసరానికి...

ఒక ప్యాక్టరీ పొగ గొట్టం…

ఒరేయ్… ఒకసారి ఏమయిందంటే- వేసవి సెలవులప్పుడు… మేమందరం తాతయ్యగారింట్లో వున్నాం కదా?, నేనూ తమ్ముడూ చెల్లీ పెద్దత్తయ్య కూతురు పింకీ (డాంకీ అంటే ఏడుస్తుంది) చిన్నత్తయ్య కొడుకు చిట్టి (పొట్టి అంటే ఏడుస్తాడు) అంతా పెద్ద బెటాలియనే అయింది. ఈ...

ఒక ఉచిత సలహా…

హాయ్ రా… ఒకసారి ఏమయిందంటే- నాకు జ్వరం వచ్చింది. తల్చుకుంటే ఇప్పుడూ జ్వరం వచ్చేలా వుంది. జ్వరం వచ్చిందని మా మావయ్య నన్ను డాక్టరు దగ్గరకు తీసుకు వెళ్ళాడు. అక్కడ నర్సింగ్ హోం నిండా జనం వున్నారు. సీజనట. అందరూ పెసెంట్లే. డాక్టరు కూడా పెసేంటే...

ఒక నిజాలు..

నిఝo… నిజంగా నిఝo… ఒకరోజు కాదు, ప్రతిరోజూ అమ్మ అదే చెప్తుంది. చెప్పిందే చెప్తుంది. ‘నువ్వే తిను..’ అంటుంది. అలాగేనని తలూపుతానా? ‘ఎవరికీ పెట్టకు.. నువ్వే తిను..’ మళ్ళీ అంటుంది. నేను మళ్ళీ తలూపుతాను. ‘వాళ్ళకీ వీళ్ళకీ పంచకు..’ అర్థమయ్యిందా...

ఒక ఆవలింత…

హాయ్ ఫ్రెండ్స్… ఒకసారి ఏమయిందో తెలుసా? చాలా సార్లు అయ్యిందే అయ్యింది! ఔను, ఎప్పట్లాగే ఆరోజూ మా క్లాసంతా పిండ్రాప్ సైలెన్స్ అయిపోయింది… ఎంత సైలెన్స్ అంటే.. మాస్టారు పాఠం చెప్పినప్పుడు కూడా లేనంత సైలెన్స్! ఎక్కడో దూరంగా వెళ్తున్న వాహనాల...

ఒక తమ్ముడు…

మా తమ్ముడు లాంటి తమ్ముడు మీకున్నాడా? ఇలాంటి పిల్లాడు భూమ్మీద ఎక్కడా వుండడంటుంది నానమ్మ. అందరు పిల్లలూ అంతే అంటుంది అమ్మమ్మ. ఈ కాలమే అంత అని. నా రాజే.. అంటుంది అత్త. తాటిరాజు పితూరి.. అని కూడా అత్తే అంటుంది. తాటిరాజు ఎవరని అడిగితే, తాటిరాజుకి...

ఒక సినిమా…

ఒరే దోస్తులూ… ఒకసారి ఏమయిందంటే- అమ్మ కూడా నా దోస్త్ కటీఫ్ చేసింది. నాన్నారు కూడా అమ్మతో కటీఫ్ చేసేసారు. నాతో కూడా. ఎవరికీ ఎవరితో దోస్తీ లేదు. నాన్నకీ అమ్మకీ – పక్కింటి అంకులుకీ నాన్నకీ – అంకులు వాళ్ళ ఆంటీకి అమ్మకీ అందరికీ కటీఫ్...

ఒక లా గుణింతం…

ఒలేయ్… నా పేలు లవి! నేను నల్చలీ చలువు తున్నా. నాకు మాతలొచ్చు. పాతలు కూలా వొచ్చు. పైతింగులు కూలా వొచ్చని బాబాయి అంతాలు. నాకు లానిదొక్కతే. ‘ల’ (ర) పలకతం!?.. ప్చ్.. అన్నితిలోకి లావొద్దన్నా లా వొచ్చేత్తుంది.. నేను బాగా చిన్నవాలిని కలా? ఏలి పలికినా...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.