ధిక్కారం

మనల్ని మనం ఏ పేర్లతో పిలుచుకోవాలి !

అమెరికా ఆస్ట్రేలియా దేశాలలో చాలా పదాలు అఫెన్సివ్ అనిపిస్తాయి. అఫెన్సివ్ అంటే అసహ్యకరంగా, అసంబద్ధంగా, నిందార్ధకమైన, దూరీతమైన, తుచ్చమైన, జాతి వివక్షతతో కూడిన..ఇలా  అనేక అర్ధాలు చెప్పుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క. పదం ఒక్కొక్క  జాతీయతకు లేదా జాతికి చెందిన...

వేకువని కలగనడం ఇప్పుడు నేరం

‘తన ప్రేమ లోనూ, ద్వేషంలోనూ స్పష్టంగా లేనివాడు తన కాలాన్ని ప్రభావితం చెయ్యలేడు’                                                                                  – డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఆధిపత్య ప్రపంచం మన మీద రుద్దే తప్పుడు...

దేశంలో అమలవుతున్నది మనుస్మృతి కాదా?

భారత రాజ్యాంగం మూల అంశాలైన స్వేచ్చ, సమానత్వం, సోదర భావం అనేవి హిందూమత ప్రాబల్యం ఉన్న భారత దేశానికి ఏనాటికీ వంటబట్టేటట్టుగా లేవు. రాజ్యాంగంలో ఏమున్నప్పటికీ పరిపాలిస్తున్నది హిందూ ధర్మకర్తలే. కనుక భారత సమాజంలో ఎలాంటి మార్పులు ఆశించినా అది ఇప్పుడు...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.