బొమ్మలు చెప్పే కథలు

అనగనగా ఒక కథ… ఏం చేస్తుందంటే !

తెలుగుతనము అంటే అచ్చమైన అర్థం ఏవిటో నాకు తెలీదో లేదా మరిచానో?  కానీ వేలూరి శివరామశాస్త్రి గారి కథలు చదువుతున్నప్పుడు మనసు అచ్చమైన తెలుగు ఇదే ఇదేనని పలకడం మాత్రం గమనించాను.  ఈయనని చదువుతుంటే తెలుగు అనేది ఒక తియ్యని భాష అని, ఇది ఒకప్పుడు చాల సంపన్నంగా...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.