కార్టూన్

కార్టూనాట

అనన్య ఇది నాల్గో తరగతి అనన్య తయారు చేసిన కార్టూన్. మీ పిల్లలు గీ(రా)సిన కార్టూన్లకు రస్తా ఆహ్వానం. కాస్త థీమాటిక్ గా వుండి, ఐడియా పిల్లలదే అయితే, తెలుగు ఇంగ్లీషు యే భాషలో రాసినా పరవాలేదు. దాదాపు మన ఇళ్ళన్నిటిలో ఇవాళ ‘వ్యవహార’ భాషే...

Your Header Sidebar area is currently empty. Hurry up and add some widgets.